Vormings-, Trainings- en Opleidingsaanbod van het Sterpunt Inclusief Ondernemen
Het VTO-aanbod is enkel toegankelijk voor leden.

Schrijf u in voor één van de geplande opleidingen door de opleidingspagina open te klikken en daar naast het toepasselijke tarief op 'Inschrijven' te klikken.
Heeft u interesse in één van onze opleidingen waar op dit moment geen sessies voor gepland staan? Schrijf u dan in op de wachtlijst! Wij contacteren u van zodra de opleiding opnieuw doorgaat.


Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Overwale 5 bus 5, 9000 GENT | tel. 09 220 84 31 |
vto@dewerkplekarchitecten.be | www.dewerkplekarchitecten.be | BE15 0682 1594 1730 | Foto: S. ter Burg

ARCHIEF Functiecreatie (wachtlijst)


Inhoud

Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. De eenvoudige taken waarvoor zij te hoog zijn opgeleid, worden samengevoegd tot functies die geschikt zijn voor mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan en vervolgens opnieuw opgenomen in de werkprocessen. De geschoolde werknemers kunnen zich vervolgens concentreren op de meer complexe taken van hun functie. Deze laatste zijn hier blij mee, zo leert inmiddels de ervaring in Nederland. Zij komen nu toe aan het werk waar ze voor zijn opgeleid en hoeven zich vrijwel niet meer bezig te houden met ‘al die bijkomstigheden’ in hun functie.

Belangrijk is dat Functiecreatie tevens de vraag van de werkgever centraal stelt: bezettingsproblemen, te hoge loonkosten, wens tot sociaal, innovatief of maatschappelijk verantwoord ondernemen,… . Via Functiecreatie kunnen arbeidsbemiddelaars tegelijkertijd werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden op een duurzame job en werkgevers helpen bij de creatie van nieuwe functies die voor hem economisch aantrekkelijk zijn.

De methodiek Functiecreatie bestaat uit twee onderdelen:

(1) de Quick Scan: aan de hand van deze scan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen de organisatie werk te bieden dat bedrijfseconomisch een toegevoegde waarde heeft. De Quick Scan resulteert in een bedrijfsadvies waarin een antwoord geformuleerd wordt op volgende vragen: a. Is het mogelijk om, binnen (delen van) de organisatie voornamelijk elementaire taken te herschikken en/of nieuwe functies te creëren? b. Welke voordelen heeft een dergelijke verandering voor de werkgever?

(2) de Arbeidsanalyse: als het bedrijfsadvies laat zien dat er mogelijkheden zijn om Functiecreatie toe te passen, en de werkgever besluit om van deze mogelijkheid gebruik te maken, start de Arbeidsanalyse. Via deze analyse wordt de informatie verzameld die nodig is om te kunnen bepalen welke van de beoogde eenvoudige werkzaamheden passen bij de medewerker met een handicap. De arbeidsanalyse resulteert in een officieel voorstel tot plaatsing waarin het takenpakket van de nieuw te plaatsen medewerker en de eventuele kostprijs vermeld staan. Bij groen licht van de werkgever kunnen de bemiddelingsdiensten van start met de selectie van geschikte kandidaten.

Na de training Functiecreatie zijn de deelnemers in staat om:
- aan de hand van de methodiek functiecreatie een bedrijfsanalyse (Quick Scan + Arbeidsanalyse) uit te voeren bij een werkgever en een bedrijfsadvies op te stellen;
- de effecten van Functiecreatie te beschrijven in economische termen voor de organisatie en met betrekking tot de implicaties van de gecreëerde functies voor de bestaande functies.
Doelgroep
Arbeidsbemiddelaars binnen sociale economie initiatieven, GOB’s, maatwerkbedrijven, OCMW’s,… die tot taak hebben om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Doelgroep
Arbeidsbemiddelaars binnen sociale economie initiatieven, GOB’s, maatwerkbedrijven, OCMW’s,… die tot taak hebben om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers.


Programma
De training duurt in totaal 3,5 dagen (26 uur). De eerste twee dagen vinden aansluitend plaats. De derde en de vierde dag worden op een later moment gegeven. Tussen de bijeenkomsten door voeren de deelnemers opdrachten uit in de praktijk. De tijdsinvestering voor het maken van de opdrachten is ongeveer 24 uur: 16 uur voor het maken van de Quick Scan en 8 uur voor het maken van een bedrijfsadvies.

Dag 1 en 2 (aansluitend)
- Theorie en praktijk van de verschillende methodieken functiecreatie
- Theorie en praktijk van het maken van een Quick Scan en bedrijfsadvies bij een reguliere werkgever
- Korte introductie en oefening over werkgeversbenadering
- Na dag twee passen de deelnemers de trainingsstof in de praktijk toe door een Quick Scan te maken bij een reguliere werkgever
Dag 3 (halve dag)
- Terugkoppeling van de Quick Scan, feedback en delen van ervaringen
- Na dag drie passen de deelnemers de feedback en ervaringen toe door een bedrijfsadvies op te stellen
Dag 4
- Terugkoppeling van de bedrijfsanalyse, feedback en delen van ervaringen
- Theorie en praktijk over de effecten van de arbeidsanalyse in economische termen voor de reguliere werkgever en met betrekking tot de implicatie van de gecreëerde functies voor de bestaande functies met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Begeleiding

De training wordt verzorgd door twee trainers:

 • Bart Moens is gepassioneerd door arbeidsvraagstukken zich als vergrijzing, de vraag tot langer doorwerken, jeugdwerkloosheid, moeilijke aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, lage jobkansen voor personen van allochtone origine en arbeidsgehandicapten,... . Na enkele jaren gewerkt te hebben als stafmedewerker binnen een sociale werkplaats is Bart aan de slag gegaan bij een werkgeversorganisatie. Deze ervaringen geven hem zowel inzicht in de uitdagingen waarmee kansengroepen kampen op de arbeidsmarkt als in de noden en verwachtingen van werkgevers uit het normaal economisch circuit. Het voorbije jaar heeft hij zich sterk gefocust op de werkgeversbenadering inzake de tewerkstelling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds oktober 2014 verzorgt hij training rond de werkgeversbenadering.
 • Ilse Balis heeft reeds 15 jaar ervaring in organisatieversterking en procesbegeleiding. Tot 2006 begeleidde zij verschillende organisaties binnen de non-profitsector, meer specifiek binnen de sector ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2007 adviseert en begeleidt zij KMO’s bij de professionalisering van hun dagelijkse bedrijfsvoering met oog voor strategisch en duurzaam management. Haar expertise situeert zich voornamelijk op de participatieve methodieken die zij hanteert bij de procesbegeleiding van veranderings- en leerprocessen. Zoeken naar hefbomen voor verandering, verbinden van verschillende perspectieven en actoren om te komen tot integrale oplossingen voor complexe uitdagingen én resultaatsgericht werken, staat centraal in haar werk.
 • Praktische info

  • Per organisatie kunnen maximum 3 deelnemers inschrijven.
  • Sterpunt Inclusief Ondernemen voorziet een broodjeslunch over de middag.
  • Deelnemers kunnen tot 2 maanden na de training gratis een beroep doen op de trainer via telefoon of mail voor cursus gerelateerde vragen.


  Geïnteresseerd? Schrijf u nu in op de wachtlijst!

  Momenteel is er geen cursus gepland, maar aarzel niet om u in te schrijven op de wachtlijst als uw interesse heeft in deze opleiding. Wanneer voldoende personen op de wachtlijst staan plant Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuwe sessie. Wij bezorgen u dan alle informatie. Uw inschrijving op de wachtlijst blijft één jaar geldig. Na deze periode nemen wij contact met u op met de vraag of er nog interesse is.  Terug naar overzicht